Datum / Tid


Plats

Handelskammarens lokaler vån 2 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö, Sverige

Pris

795 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
1 195kr/pers för icke medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas

Vi inleder med en gemensam lunch 12.00 i Handelskammarens lokaler på vån 2 i Malmö Börshus.

Skydda dina handlingar i offentlig upphandling

I all offentlig verksamhet råder principen om allmänna handlingars offentlighet.

Offentlighetsprincipen kan utgöra både risker och möjligheter för de företag som deltar i offentlig upphandling. Det gäller att veta vad du kan göra för att skydda ditt företags känsliga uppgifter från att nå konkurrenter men även att känna till vilka möjligheter du har att begära ut handlingar. Det är en balans mellan risker och taktik vid anbudslämnandet.

Seminariet går inledningsvis igenom själva lagstiftningen som styr offentlighet- och sekretess inom ramen för upphandlingsprocessen. Därefter får du en praktisk genomgång av de risker och möjligheter som finns.

Vi går igenom vilka konkreta möjligheter du som anbudsgivare har att begära sekretess och skydda inlämnade uppgifter samt hur upphandlaren bör agera för att följa offentlighets- och sekretesslagen i olika skeden av upphandlingsprocessen. Vi går även igenom när i processen du kan få handlingar utlämnade samt hur du rent praktiskt ska gå till väga.

Föreläsningen kommer att ledas av Maria Lidbom, advokat och partner på Advokatfirman LA PARTNERS. Maria Lidbom har mer än tio års erfarenhet inom offentlig upphandling och sekretesslagstiftning och har även bakgrund som jurist på upphandlande myndighet.

Ta med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget. Välkommen!

0