Slutkonferens för ESF-projektet – Dubbel Yrkesutbildning

Kan DY:modellen lösa kompetensutmaningen?
Under slutkonferensen presentar vi resultat och diskuterar framtid.

Program
08.30-09.00 Registrering och kaffe
09.00-09.10 Välkommen till projektet Dubbel Yrkesutbildnings slutkonferens
Moderator: Pia Hellberg
Välkommen till Handelskammaren
Stephan Müchler, VD Handelskammaren
09.10-09.25 Varför ESF-projektet Dubbel Yrkesutbildning?
Per Tryding, vice VD Handelskammaren
09.30-09.40 Följ med på projektet Dubbel Yrkesutbildnings resa
Filmvisning
09.40-10.00 Projektmodellen
Lisa Jedlid Handelskammaren & Rose-Marie Gudmundsson, Arbetsförmedlingen
10.00-10.15 Redovisning av projektets utvärdering
Bo Eriksson, Framtidsutbildning
10.15-10.30 Vad blev bra – vad blev mindre bra? Moderatorn grillar projektgruppen
Andreas Konstantinidis, Bodil Olsson, Malmö stad, Rose-Marie Gudmundsson, Arbetsförmedlingen och Lisa Jedlid, Handelskammaren
10.30-10.40 Publikens frågestund
10:40-11.00 Kaffe och refklektion
11.00-11.30 Hur ska Dubbel Yrkesutbildning implementeras?
Implementeringsgruppen: Pehr Andersson, Malmö stad, Per Tryding, Handelskammaren, Jonas Svensson, Malmö stad, Christina Koch, Aretsförmedlingen och Anders Elmevik, Region Skåne berättar om det pågående implementeringsarbetet samt svarar på frågor.
11.30-11.50 Gruppdiskussioner. Vad gör vi på måndag? – Vad bör tas tillvara i pågående implementeringsarbete?
11.50-12.00 Avrundning av diskussionerna
12.00 Tack för idag! Pehr Andersson, styrgruppens ordförande
12.15 Gemensam lunch

Läs mer om Dubbel Yrkesutbildning.

Frågor: Kontakta Bodil Olsson, 0708-34 12 58
Dubbel Yrkesutbildning är en samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen, ESF, Malmö Stad, Handelskammaren och Region Skåne.

Välkommen!

Kategoriserad i Konferens, Skåne