Datum / Tid


Plats

Malmö Börsshus, Gamla Börssalen, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

Kostnadsfritt.

Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.
Utebliven närvaro vid kostnadsfritt event debiteras 300kr.

Sista anmälningsdag är den 20 september.

Vi avslutar med gemensam lunch!

Frågor: Kontakta Bodil Olsson, 0708-34 12 58

Slutkonferens för ESF-projektet – Dubbel Yrkesutbildning

Kan DY:modellen lösa kompetensutmaningen?
Under slutkonferensen presentar vi resultat och diskuterar framtid.

Program
08.30-09.00 Registrering och kaffe
09.00-09.10 Välkommen till projektet Dubbel Yrkesutbildnings slutkonferens
Moderator: Pia Hellberg
Välkommen till Handelskammaren
Stephan Müchler, VD Handelskammaren
09.10-09.25 Varför ESF-projektet Dubbel Yrkesutbildning?
Per Tryding, vice VD Handelskammaren
09.30-09.40 Följ med på projektet Dubbel Yrkesutbildnings resa
Filmvisning
09.40-10.00 Projektmodellen
Lisa Jedlid Handelskammaren & Rose-Marie Gudmundsson, Arbetsförmedlingen
10.00-10.15 Redovisning av projektets utvärdering
Bo Eriksson, Framtidsutbildning
10.15-10.30 Vad blev bra – vad blev mindre bra? Moderatorn grillar projektgruppen
Andreas Konstantinidis, Bodil Olsson, Malmö stad, Rose-Marie Gudmundsson, Arbetsförmedlingen och Lisa Jedlid, Handelskammaren
10.30-10.40 Publikens frågestund
10:40-11.00 Kaffe och refklektion
11.00-11.30 Hur ska Dubbel Yrkesutbildning implementeras?
Implementeringsgruppen: Pehr Andersson, Malmö stad, Per Tryding, Handelskammaren, Jonas Svensson, Malmö stad, Christina Koch, Aretsförmedlingen och Anders Elmevik, Region Skåne berättar om det pågående implementeringsarbetet samt svarar på frågor.
11.30-11.50 Gruppdiskussioner. Vad gör vi på måndag? – Vad bör tas tillvara i pågående implementeringsarbete?
11.50-12.00 Avrundning av diskussionerna
12.00 Tack för idag! Pehr Andersson, styrgruppens ordförande
12.15 Gemensam lunch

Läs mer om Dubbel Yrkesutbildning.

Frågor: Kontakta Bodil Olsson, 0708-34 12 58
Dubbel Yrkesutbildning är en samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen, ESF, Malmö Stad, Handelskammaren och Region Skåne.

Välkommen!

0