Datum / Tid


Plats

Hästgatan 9, (PwC:s Trädgård) Visby

Pris

Kostnadsfritt.

Om du har anmält dig och behöver avanmäla dig, kontakta gärna Ulrika Dieroff.

FULLSATT – Sommarmingel med PWC och Handelskammaren

Jämställdhet i bolagsstyrelser är en kompetens- och hållbarhetsfråga som är högaktuell. För att öka andelen kvinnor i styrelserna krävs engagemang från både män och kvinnor.
För ett år sedan lanserades Sydsvenska Handelskammarens 100-lista. Ett konkret initiativ som manar till handling! Vi undersöker vad som hänt med initiativet. Vilka effekter det gett och vilka reaktioner har Handelskammaren och kvinnorna på listan mött? PwC delar med sig av sina erfarenheter och arbete med jämställdhet.

Kvällen inleds med ett välkomnande från Pernilla Nordström, Director på PwC, och Stephan Müchler, VD på Handelskammaren.
Sedan bjuds det in till paneldiskussion med representanter från näringslivet, följt av mingel.

Välkommen på sommarmingel där vi fokuserar på frågan hur vi kan öka mångfalden och kompetensen i näringslivet!

0