Datum / Tid


Plats

Högskolecentrum, Garvaren Stationsgatan 2, Ljungby

Pris

Kostnadsfritt och som vanligt inleder vi med kaffe och en macka. Själva föreläsningen börjar ca 7.45.

Anmäl dig vie e-post frukost@cil.se eller ring 0372-78 00 10 senast den 16 april.

Står ditt företag emot de nya hoten från kriminella? Ljungby

Hoten från kriminella mot företag och privatpersoner har förändrats mycket de senaste åren. Bankrånens tid är förbi! Istället har de kriminella utvecklat nya metoder att tillskansa sig pengar. Utpressning och direkta hot blir allt vanligare och där även utvecklingen inom IT blivit ett viktigt verktyg för de kriminella.

Under detta frukostmöte får vi en inblick i vilka förändringar som skett i den organiserade kriminella världen och hur detta påverkar företag. Magnus Östbring från 2Secure Sverige AB har arbetat som polis i tjugo år, till stor del inriktad på grovt kriminella och deras verksamheter. Han kommer att dela med sig av sina erfarenheter och berätta om förändringen i de kriminellas metoder. Han kommer att ge tips på hur man som företag bygger upp ett internt säkerhetstänk men även hur man som företagsledare med små enkla medel kan skydda sig själv genom att ändra sitt beteende. Magnus kommer även in på IT-relaterade hot som blivit allt vanligare.

Under morgonen får ni även lyssna till Joachim på Wulf Supplies. Han berättar hur de arbetar med IT-säkerhet men även hur kriminella kan använda uppgifter som de kan komma åt via din din skrivare.

Välkommen till mötesplatsen för inspiration och nätverkande! Ta gärna med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget.

Frukostmötet sker i samverkan mellan Idé och ResursCentrum, CIL, Ljungby Business Arena, Ljungby Kommun och Handelskammaren.

0