Datum / Tid


Online

Zoom meeting

Pris

Webbinariet är kostnadsfritt.

Sista anmälningsdag är den 27 april 08.00.

Status YH-utbildning i Skåne

Storleken har betydelse – Yrkeshögskolan växer men utbildningsanordnare försvinner

Yrkeshögskolan är en viktig del i kompetensförsörjningen för arbetsgivare i södra Sverige. Utbildningarna skräddarsys efter arbetslivets behov och anpassas när yrkesrollerna förändras över tid. Nio av tio studerande får jobb direkt efter examen och många företag handplockar nya medarbetare direkt från skolan.

De senaste åren har Handelskammaren har sett en förändring inom yrkeshögskolan. Förändringen blev alltmer påtaglig i yrkeshögskoleanordnarnas ansökningsmönster och vi ville därmed undersöka hur YH-systemet har utvecklats. I början av april släppte vi rapporten “Status YH-utbildning i Skåne” som gav en bild av hur systemet fungerar och hur förändringen påverkar de sydsvenska arbetsgivarnas kompetensförsörjning.

Den 27 april bjuder vi in till ett webbinarium för att gå igenom rapporten och dess resultat.

Under webbinariet kommer vi bland annat att diskutera:

  • Skillnaderna mellan storstadsregionerna
  • Nationella och regionala trender
  • Arbetsgivarnas tillväxt och efterfrågan
  • Framtida hot och möjligheter

Föreläsare:
Caroline Höstgren, Expert Yrkeshögskola på Handelskammaren och författare till rapporten. Caroline har tidigare arbetat på Myndigheten för yrkeshögskolan och arbetar nu för att fler arbetsgivare ska få tillgång till rätt kompetens.

0