Datum / Tid


Plats

Handelskammarens lokaler, Ångbåtsbron 1, vån 7, Malmö

Pris

Kostnadsfritt!
Utebliven närvaro vid kostnadsfritt event debiteras 300kr.

Sista anmälningsdag är den 23 maj.

Anmälan
På plats: För att anmäla dig för att närvara på plats, anmäl dig här
Mingel från kl. 08.30 för de som kommer vara på plats!

Vi sätter igång sändningen exakt kl 09.00.

Digitalt: Om du hellre vill vara med digitalt, anmäl dig här

Frukost och mingel för den som är på plats från kl. 8.30!
Vi sätter igång sändningen exakt kl 09.00.

STEM-strategi för Sverige: seminarium med utbildningsminister Mats Persson

Ett samarrangemang mellan Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Sydsvenska Handelskammaren, för att belysa problembilden men också ge medskick till regeringen utifrån ett sydsvenskt perspektiv.

Fler ungdomar behöver läsa STEM-ämnen på hög nivå i Sverige. Hög kunskap i STEM-ämnena är en förutsättning för att vi ska klara omställningen till ett hållbart samhälle, men också helt avgörande för att Sverige ska bibehålla sin position som ett av de mest konkurrenskraftiga länderna i världen.

På senare tid har andelen ungdomar som intresserar sig för och läser något av STEM-ämnena minskat. Det är ett problem som inte bara näringslivet har noterat, utan även företrädare för akademien och beslutsfattare på olika nivåer.

Regeringen arbetar just nu med att ta fram en STEM-strategi, som ska presenteras i slutet av 2024. Både IVA och Sydsvenska Handelskammaren har lämnat inspel till regeringen.


Anmälan
På plats: För att anmäla dig för att närvara på plats, anmäl dig här
Mingel från kl. 08.30 för de som kommer vara på plats!

Vi sätter igång sändningen exakt kl 09:00.

Digitalt: Om du hellre vill vara med digitalt, anmäl dig här


Medverkande

Mats Persson, Utbildningsminister

Björn Ekelund, Ordförande IVA Syd

Stephan Müchler, Vd Sydsvenska Handelskammaren

Jonas Frankel, Rektor Citadellsgymnasiet

Annika Olsson, Rektor LTH

Marie Sandin, Vd TetraPak Sverige

Filippa Morfiadakis, Ordförande Yallatrappan


IVAs och Sydsvenska Handelskammarens gemensamma STEM-seminarium syftar till att belysa problembilden men också ge medskick till regeringen utifrån ett sydsvenskt perspektiv.  

0