Datum / Tid


Plats

Studio Meetingpoint by Altitude Meetings, Nordenskiöldsgatan, Malmö, Sverige

Pris

Konferensen är kostnadsfri – antalet platser är begränsat. Frånvaro debiteras.

Sista anmälningsdag är den 23 oktober.

Mer info hittar du på evenemangets hemsida

Stora Tillväxtdagen 2018

En konferens om Skåne som en allt starkare tillväxtmotor

Snart kommer forskare från hela världen att vallfärda till den skånska myllan för att föra vetenskapen framåt och använda ESS-anläggningen för att lösa komplexa utmaningar åt mänskligheten inom områden som medicin, biologi, kemi, fysik och teknik.

Vad händer när Skåne blir ett nav i den europeiska forskningsinfrastrukturen och ESS öppnar dörren för vetenskapliga genombrott? Följ med oss på en framtidsspaning om nya möjligheter för region, företag och näringsliv!

Just nu byggs världens mest kraftfulla neutronmikroskop i Lund, European Spallation Source, även kallad ESS. Det är en helt unik forskningsanläggning där neutroner kommer att förändra världen. I en halv kilometer lång tunnel ska atomkärnans positivt laddade protoner accelereras till nära ljusets hastighet – processen kallas spallation och kan avslöja strukturer ner på atomnivå.

Några höjdpunkter ur programmet:
– Regionalt möter globala behov och styr tillväxten hos de regionala företagen.
– Vad behöver företagen för att kunna växa?
– ESS och MaxIV som motor- Men hur? Och vad?
– Cate – Cluster for Accelerator Technology
– Big Science Sweden- hur kan små bolag öka affärerna mot MaxIV och ESS?
– Hur växer och innoverar vi mer tack vare anläggningar som ESS och MaxIV?
– Hur får vi till Sveriges första nobelpris i fysik, medicin och ekonomi, tack vare ESS och MaxIV?
– Kan tillit främja tillväxt?

Medverkar gör bland annat:
Gunilla Nordlöf, Tillväxtverket, Ulrika Geeraeds, Region Skåne, Marianne Larsson, Material Business Center/Healthech Nordic, Anna Stenstam, CR Competens, Emil Rofors, kärnfysiker, Anna Hall, Big Science Sweden, Per Tryding, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Andreas Berg, Ekonomihögskolan, m fl.

För mer information och anmälan, klicka här

0