Storytelling – hur du förvandlar ord till guld!

Ett av de mest kraftfulla sätten att förmedla ett professionellt budskap på är genom storytelling!  Vad är det som gör att vissa berättelser fastnar och andra inte? Nyckeln är att lära sig vilka berättelser som är relevanta för det budskap du vill förmedla.

Det finns enkla och effektiva storytelling-verktyg som vi alla kan dra nytta av i våra vardagliga konversationer, möten och presentationer. Under seminariet kommer du att få med dig tre effektiva verktyg som kan hjälpa dig i din arbetsroll:

Mind Triggers:
Ord och formuleringar som väcker hjärnan
Power voice and body language:
Hur man ska tala och föra sig för att förmedla pålitlighet
Storytelling Shortcut:
Relevant storytelling på 5 minuter

Mette Højen är retoriker och konsult inom förändringskommunikation, med över 10 års erfarenhet. Mette var bland annat talskrivaren bakom eventet då Barack Obama besökte Danmark 2018. Hon är dessutom författare till boken ”Business Rhetoric – How to turn your words into gold” och driver sedan 2015 konsultfirman Business Rhetoric.

Varmt välkommen!

Kategoriserad i Seminarium, Skåne