Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

Kostnaden för de tre dagarna är 15 000kr. Moms tillkommer.
Anmälan är bindande. Antal platser är begränsade.

I priset ingår även frukostfralla, lunch och fika.

Sista anmälningsdag är den 7 maj.

Diplom erhålls efter genomgången kurs. 

Styrelseutbildning för dig som finns på Handelskammarens 100-lista

Som en del i att se till att ni som finns på Handelskammarens 100-lista, och inte tidigare genomgått en styrelseutbildning, ska känna er trygga med framtida styrelseuppdrag, har Handelskammaren tillsammans med StyrelseAkademien Skåne satt ihop en utbildning exklusivt för er.

Styrelseutbildningens 3 delar:

Del 1: 13 maj – LinkedIn
Utbildningens syfte är att ge dig konkret kunskap om hur du bygger ditt professionella varumärke på LinkedIn med fokus på styrelseuppdrag.
Kristina Jarring Lilja, professionell styrelseledamot och ordförande i StyrelseAkademien Skåne berättar hur hon byggde sin profil och vad man bör tänka på om man vill vara aktuell för styrelseuppdrag.
Kursledare: Linda Björck
OBS! Ta med dator då du arbetar på plats med LinkedIn.

Del 2 och 3: 3 och 18 juni – Rätt fokus i styrelsearbete för aktiebolag 
Rätt fokus i styrelsearbetet ger dig grunderna och verktygen, så att du på ett professionellt sätt kan bidra till att utveckla ditt bolags lönsamhet och prestation på lång sikt.

Utbildningen kan direkt omsättas i praktisk verklighet. Du lär dig hur styrelsen och dess arbete kan struktureras och du får med dig verktyg som hjälper dig i detta arbete. Förutom ett gediget utbildningsmaterial får du checklistor, mallar och boken ”Vägledning till god styrelsesed”, StyrelseAkademiens normgivande kod inom styrelsearbete.

Utbildningen är uppdelad i fyra block som täcker det mesta du behöver veta om bolagsstyrning: hur du får Rätt bemanning, Rätt styrning, Rätt inriktning, samt ett mer praktiskt avsnitt om Rätt arbetssätt som även berör ansvarsfrågan.
Kursledare: Göran Sjöholm
Läs mer om utbildningen här.

Diplom erhålls efter genomgången kurs.

0