Datum / TidPlats

Handelskammaren, Ångbåtsbron 1, Malmö, Sverige

Pris

15 900 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
17 900 kr/pers för icke medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande.
Antal platser är begränsade.

I priset ingår även frukostfralla, lunch och fika.
Diplom erhålls efter genomgången kurs och du ges möjlighet att certifiera dig.

Sista anmälningsdag är den 6 november.

Styrelseutbildning Hösten 2023

För dig som inte har gått en styrelseutbildning, eller vill fräscha upp dina kunskaper och känna dig trygg i framtida styrelseuppdrag, erbjuder Handelskammaren tillsammans med StyrelseAkademien Skåne denna tvådagars utbildning.

Styrelseutbildning:
15 november och 27 november 2023
– Certiferingsutbildningen Rätt Fokus i styrelsearbetet för SME-bolag –

Rätt fokus i styrelsearbetet ger dig grunderna och verktygen, så att du på ett professionellt sätt kan bidra till att utveckla ditt bolags lönsamhet och prestation på lång sikt.

Utbildningen kan direkt omsättas i praktisk verklighet. Du lär dig hur styrelsen och dess arbete kan struktureras och du får med dig verktyg som hjälper dig i detta arbete. Förutom ett gediget utbildningsmaterial får du checklistor, mallar och boken ”Vägledning till god styrelsesed”, StyrelseAkademiens normgivande kod inom styrelsearbete.

Utbildningen är uppdelad i fyra block som täcker det mesta du behöver veta om bolagsstyrning: hur du får Rätt bemanning, Rätt styrning, Rätt inriktning, samt ett mer praktiskt avsnitt om Rätt arbetssätt som även berör ansvarsfrågan.

Detta är den enda certifieringsutbildningen i Sverige som är godkänd av ecoDa, organisationen för Europeiska styrelseakademier.

Kursledare: Petra Palmgren Lindwall
Läs mer om utbildningen här.

Diplom erhålls efter genomgången kurs och du ges möjlighet att certifiera dig.

Varmt välkommen med din anmälan!


Kommentarer från tidigare deltagare:

Jag kan varmt rekommendera utbildningen för den som på något sätt kommer i kontakt med en styrelse, antingen det är som ledamot eller rapporterande VD. Petra var en otroligt inspirerande lärare som gjorde det rätt så mastiga kursinnehållet lättbegripligt och tillämpningsbart. Jag kommer ha stor nytta av kunskaperna i mitt framtida arbetsliv. ”
Maja Karlberg, Verksamhetschef, Epic-Innovation & Technology Center

Har arbetat i styrelser i flera år och detta var en utmärkt utbildning för att repetera kunskap, få ny kunskap, men framförallt inspiration kring mitt framtida styrelsearbete.
Peter Jonsson, E.ON Energiinfrastruktur AB

Styrelseutbildningen har gett mig en tydlig förståelse för styrelsens ansvar och vilka styrmedel man har att påverka företaget. Dagarna har varit innehållsrika, konkreta och med tydliga exempel från verkligheten. Utbildningen har gett mig trygghet i mitt fortsatta styrelsearbete.
Jessica Andersson, Marknadsansvarig, Skanska Öresund

0