Datum / TidPlats

Handelskammaren, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

13 900 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
15 900 kr/pers för icke medlemmar.

Moms tillkommer.
Anmälan är bindande. Antal platser är begränsade.

I priset ingår även frukostfralla, lunch och fika.
Diplom erhålls efter genomgången kurs och du ges möjlighet att certifiera dig.

Sista anmälningsdag är den 8 april kl 09:00

Styrelseutbildning våren 2022

För dig som inte har gått en styrelseutbildning, eller vill fräscha upp dina kunskaper och känna dig trygg i framtida styrelseuppdrag, erbjuder Handelskammaren tillsammans med StyrelseAkademien Skåne denna tvådagars utbildning.

Styrelseutbildning:

19 april och 4 maj 2022
– Rätt fokus i styrelsearbete för aktiebolag (del 1 och 2)

Rätt fokus i styrelsearbetet ger dig grunderna och verktygen, så att du på ett professionellt sätt kan bidra till att utveckla ditt bolags lönsamhet och prestation på lång sikt.

Utbildningen kan direkt omsättas i praktisk verklighet. Du lär dig hur styrelsen och dess arbete kan struktureras och du får med dig verktyg som hjälper dig i detta arbete. Förutom ett gediget utbildningsmaterial får du checklistor, mallar och boken ”Vägledning till god styrelsesed”, StyrelseAkademiens normgivande kod inom styrelsearbete.

Utbildningen är uppdelad i fyra block som täcker det mesta du behöver veta om bolagsstyrning: hur du får Rätt bemanning, Rätt styrning, Rätt inriktning, samt ett mer praktiskt avsnitt om Rätt arbetssätt som även berör ansvarsfrågan.

Detta är den enda certifieringsutbildningen i Sverige som är godkänd av ecoDa, organisationen för Europeiska styrelseakademier.

Kursledare: Petra Palmgren Lindwall
Läs mer om utbildningen här.

Diplom erhålls efter genomgången kurs och du ges möjlighet att certifiera dig.

Varmt välkommen med din anmälan!

Kommentarer från tidigare deltagare:

Styrelseutbildningen har gett mig en tydlig förståelse för styrelsens ansvar och vilka styrmedel man har att påverka företaget. Dagarna har varit innehållsrika, konkreta och med tydliga exempel från verkligheten. Utbildningen har gett mig trygghet i mitt fortsatta styrelsearbete.
Jessica Andersson, Marknadsansvarig, Skanska Öresund

Utbildningen gav mig praktiska verktyg att hantera styrelsemöten, framförallt när alla ledamöter inte är överens. Vidare fick jag klarhet i gränsdragningen mellan styrelsefrågor, VD frågor och aktieägarfrågor, vilket är oerhört viktigt ur ett ansvarsperspektiv. En oerhört givande och matnyttig utbildning som alla som arbetar med styrelsefrågor borde gå.
Lina Bergkvist, Advokat/Partner, Zellberg Advokatbyrå AB

Dagarna var mycket givande. Upplägget på utbildningen, med mycket interaktion med de andra deltagarna, gav många ny insikter och kunskaper som supporterades av en kunnig och engagerad kursledare.
Per-Anders Tauson, Director City DH/DC Nordic, E.ON Energilösningar AB

0