Datum / Tid


Pris

Priset för utbildningen är 34 000 kr per deltagare.
I kursavgiften ingår utbildningsmaterial, samt förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika under utbildningsdagarna. 

Moms tillkommer. Anmälan är bindande.

Sista anmälningsdag är 20 september.

För mer information om utbildningen, kontakta Elisabeth Axelson.

Sustainable Business & Leadership

Unik managementutbildning inom hållbarhet och ledarskap!

Detta är en utbildning för dig som vill ta nästa steg inom hållbarhet och ledarskap. Utbildningen lär dig arbeta med hållbarhet från ett strategiskt, affärsmässigt och ledarskapsperspektiv. Helt enkelt en av de unika managementutbildningarna inom hållbarhet och ledarskap i Sverige, framtagen i samarbete med IHM Business School.

Bakgrund

Hållbarhet är ett stort område som varje aktör i samhället behöver förhålla sig till idag. Det är en tydlig strategisk fråga, och inte minst lika operativ. Idag finns det inte många utbildningar som utrustar dig som bär detta ansvar att få de verktygen du behöver för att driva en förändring.

Sydsvenska Handelskammaren har därför tillsammans med IHM Business School tagit fram en utbildning för att möta behovet för att inte bara se till teori och omvärldsbevakning utan även kombinera det med praktik och det strategiska och operativa arbetet.

Målgrupp

Hållbarhetschefer: En managementutbildning som stärker hållbarhetschefers roll med strategiarbete och förändringsarbete. Om du inte är med i ledningsgruppen skapar den förutsättningar för dig att ta en plats där.
Ledningsgrupper/VD/styrelse: Utbildningen riktar sig även till ledningsgrupper som behöver förstå hållbarhet ur det strategiska och operativa perspektivet för att vägleda företaget in i framtiden.

Varför Sustainable Business & Leadership?

En unik managementutbildning som ger dig kunskap, förståelse och möjligheterna att lyfta ert företags strategiska arbete och framtidssäkra företaget.

Mer i detalj ger dig utbildningen:

  • Bygg en stabil grund att stå på
  • Med en ökad kunskap om omvärlden, forskning, lagar och trender kan du tydligare se ditt företags roll i sammanhanget
  • Skapa förändring på riktigt
  • Med en utbildning som fokuserar på det operativa arbetet ger det dig en verktygslåda med konkreta verktyg och företagsexempel som hjälper dig med implementeringen
  • Fokusera på affärsutveckling och förändringsledning
  • Med förståelse för affärsekonomin och olika affärsmodeller kan du öka ditt företags värdeskapande och utveckla en långsiktigt hållbar strategi och verksamhet
  • Utveckla ett hållbart ledarskap
  • Med ökat mod och självförtroende att leda en förändring får du utrymme att reflektera över egna erfarenheter och utmaningar och stärkt att axla ledarskapet för en mer hållbar värld
  • Du får med dig verktyg, strategier & plan som är startklar för implementering
Utbildningens upplägg

Utbildningen är uppdelad på fyra heldagar i Malmö hos Handelskammaren, och sista tillfället är en 2 timmars digital uppföljning och sammanfattning.

Dag 1: Bakgrund, omvärld och regelverk – 11 oktober
Dag 2: Strategi och affär – 25 oktober
Dag 3: Förändringsledning – 8 november
Dag 4: Kommunikation och innovation – 21 november
Dag 5: Uppföljning – 12 december (digitalt)

Sustainable Business and Leadership – Höst 2023

Varmt välkommen med din anmälan!

Citat från tidigare deltagare: 

”Mycket givande och engagerande utbildning! Jag fick en mängd nya idéer och en fördjupad förståelse och kunskap av social hållbarhet, ekologisk hållbarhet samt ekonomisk hållbarhet. En bra mix av föreläsning och praktiska övningar där vi fick applicera vårt eget företag i processen. Väldigt värdefullt med nätverket av deltagare som består, med givande diskussioner hur man kopplar hållbarhetsarbetet till affärsnyttan. Föreläsarna var kunniga och insikter kring hur man lyckas med hållbarhetsarbetet på lång sikt. Rekommenderar varmt utbildningen.”
– Anette Gregow, Director Communications and Sustainability, Skånemejerier

”En utbildning som kommer att ge dig en hel rad nya insikter om varför hållbarhet är så viktigt från ett affärs och ledarskapsperspektiv i alla verksamheter idag. Här tydliggörs vikten av att hållbarhet prioriteras och flyttas upp på ledningsnivå och drivs och implementeras ut i hela verksamheten. Genom att belysa ledarskapets roll i denna nödvändiga förändringsprocess skapas en tydlig insikt för varför, vad och hur. Utbildningen har en tydlig röd tråd från början till slut som tillsammans med kompetenta och engagerade föreläsare ger en extra höjd. Utöver utbildningsplattformen ger nätverket som ingår med erfarna ledare från ett flertal olika branscher extra energi då alla vill ta sig an hållbarhetsarbetet på allvar. Jag kan varmt rekommendera denna utbildning men för att få ut det lilla extra så var beredd på att engagera dig.”
Lars Högwall, Director of Strategic New Business Development, Bona AB

”Utbildningen var pedagogiskt upplagd och för mig som inte hade så mycket med mig sedan tidigare en bra grund att bygga vidare på. Bra variation med teori och grupparbeten där man fick insyn i hur andra jobbar och inspiration. Gästföreläsningarna var toppenbonus!”
–  Olivera Surbevska, Logistics and administration, KraftPowercon Sweden AB

”För mig gav utbildningen nya insikter om varför hållbarhetsresan är så viktig för oss som bolag, för samhället i stort och för mig som individ. Utbildningens format med representanter från olika företag och branscher skapar nya lärdomar, som kan anpassas till mig själv och vårt företag.
En av dom bättre utbildningarna jag gått, och jag tycker verkligen att det är något du skall gå. Oavsett position i bolaget, om du kan och har intresse i ett hållbart samhälle.”
– Krister Persson, Bitumen Market Manager – Nordic, TotalEnergies

0