Datum / Tid


Pris

Priset för utbildningen är 29 000 kr per deltagare.
I kursavgiften ingår utbildningsmaterial, samt förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika under utbildningsdagarna.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande.

Sista anmälningsdag är 19 augusti.

För mer information om utbildningen, kontakta Elisabeth Axelson.

Sustainable Business & Leadership

Hållbarhet är ett stort område som varje aktör i samhället behöver förhålla sig till idag. Att driva hållbarhetsfrågorna i en verksamhet är ofta en ensam roll med ett stort ansvar och man behöver ha med hela organisationen. Det är en tydlig strategisk fråga, och inte minst lika operativ. Idag finns det inte många utbildningar som utrustar dig som bär detta ansvar att få de verktygen du behöver för att driva en förändring.

Sydsvenska Handelskammaren har därför tillsammans med IHM Business School tagit fram en utbildning för att möta behovet för att inte bara se till teori och omvärldsbevakning utan även kombinera det med praktik och det strategiska och operativa arbetet.

Denna utbildning riktar sig till VD:ar/ledning/hållbarhetschefer för att ge en verktygslåda och bollplank att implementera ett konkret och långsiktigt hållbarhetsarbete.

Varför Sustainable Business & Leadership?
  • Bygg en stabil grund att stå på
  • Med en ökad kunskap om omvärlden, forskning, lagar och trender kan du tydligare se ditt företags roll i sammanhanget
  • Skapa förändring på riktigt
  • Med en utbildning som fokuserar på det operativa arbetet ger det dig en verktygslåda med konkreta verktyg och företagsexempel som hjälper dig med implementeringen
  • Fokusera på affärsutveckling och förändringsledning
  • Med förståelse för affärsekonomin och olika affärsmodeller kan du öka ditt företags värdeskapande och utveckla en långsiktigt hållbar strategi och verksamhet
  • Utveckla ett hållbart ledarskap
  • Med ökat mod och självförtroende att leda en förändring får du utrymme att reflektera över egna erfarenheter och utmaningar och stärkt att axla ledarskapet för en mer hållbar värld
  • Du får med dig en skräddarsydd hållbarhetsplan som är startklar för implementering
Utbildningens upplägg

Utbildningen är uppdelad på fyra heldagar i Malmö hos Handelskammaren, och sista tillfället är en 2 timmars digital uppföljning och sammanfattning.

Dag 1: Introduktion och bakgrund – 14 september

Dag 2: Nuläge och affärsmöjligheter – 15 september

Dag 3: Implementera strategier – 4 oktober

Dag 4: Engagemang och uppföljning – 26 oktober

Dag 5: Uppföljning och sammanfattning – 6 december (digitalt)

Mer information om utbildningens innehåll finner du här.

0