Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

595 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
995 kr/pers för icke-medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 25 mars.

Vi inleder med gemensam lunch!

Utebliven närvaro vid kostnadsfritt event debiteras 300kr.
Vid övriga event utgår full avgift vid utebliven närvaro.

Svart bälte i mental styrka – vägen till inre ro och harmoni

En workshop om hur du lyckas gå från inre kaos till mentalt starkare oavsett situation

Stämmer det att de personliga svårigheter du tampas med tenderar att bita sig fast, trots att du på många andra områden av livet är en kunnig och kapabel människa? Och att du än så länge inte lyckats hitta en lösning på dina problem, trots att du verkligen har försökt?

Hur många människor känner du, som inte emellanåt brottats med allvarliga psykologiska problem, relationskonflikter, problem på jobbet, depression, utbrändhet, ångest, stress och sömnbesvär?

Hur kommer det sig att det mänskliga lidandet är så utbrett idag? Hur kommer det sig att du har så svårt med att komma rätta med till dina egna problem, trots att du verkligen försökt och vad kan du göra åt saken?

Med medkänsla, inlevelse, som en ”hjärn-detektor” kommer Kristiina Pekkola, Idrottspsykolog och KBT terapeut guida dig igenom de mentala blockeringar som triggas igång av tankar och känslor, vilket sedan hindrar dig från att må bra och prestera på topp i din vardag som chef och ledare.

Tillsammans kommer vi att utforska de senaste rönen i prestationspsykologi, en workshop blandat med teori och praktisk tillämpning.

Se detta som ett ypperligt tillfälle till ”Ego – Boost”.
Varmt välkommen!

0