Datum / Tid


Plats

Sydsvenska Industri- & Handelskammaren, Skeppsbron, Malmö, Sverige

Pris

Pris: 150 kr/pers för medlemmar i Handelskammarens Tankesmedja. 295 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren. 395 kr/pers för icke-medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.
Observera att vid avanmälan, senare än fyra dagar innan arrangemanget, utgår full avgift.

Sista anmälningsdag: 25 februari.

Vi börjar med enklare frukost kl 08.00.

Svenska bolag missar FN:s mål

Efter att FN definierade de 17 globala utvecklingsmålen, fick världens länder en klar bild över vår tids största utmaningar fram till 2030. Snart fyra år har nu gått och förväntan har börjat röra sig från lagstiftning till hur näringslivet kan engagera sig för att vi som samhälle ska kunna uppnå målen. Men hur ser engagemanget ut i Sverige och hur etablerade är egentligen målen bland våra största företag?

Under 2018 gjorde Aspekta en kartläggning över hållbarhetsredovisningarna tillhörande 220 bolag på börsens Large och Mid Cap och fann att endast en minoritet ställt sig bakom Agenda 2030. Vid frukostseminariet berättar Martin Lucander om studiens resultat och ger även tips på hur företag och organisationer skulle kunna inkludera FN:s globala utvecklingsmål i sin kommunikation och sitt hållbarhetsarbete.

Martin Lucander arbetar som konsult på Aspekta med hållbarhetskommunikation och kriskommunikation som specialområden. Hans filosofi är att förtroendekapital byggs genom kommunikation baserad på organisationens värderingar. Som rådgivare åt kunder från ett stort antal branscher som livsmedel, akademin, bygg- och fastighet, offentlig förvaltning och tillverkningsindustri har Martin en bred erfarenhet av hållbarhetskommunikationens många utmaningar och möjligheter.

Ta gärna med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget.

Varmt välkommen!

0