Datum / Tid


Plats

Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Dag Hammarskjölds Torg 2, Malmö

Pris

9.000 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
Här hittar du våra medlemmar.
10.000 kr/pers för icke-medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 22 augusti.

Registrering från 08:30 med konferensstart 09:00.
På kvällen den 9 september ingår middag med start kl. 18:30.

Sydsvensk Upphandlingskonferens

Den 9-10 september 2019 välkomnas ni till Malmös första och största tvådagarskonferens i kvalificerad upphandlingsrätt! Ett gediget paket av de mest aktuella och intressanta frågorna på upphandlingsområdet kommer att behandlas av några av Sveriges mest namnkunniga upphandlingsexperter.

Konferensen arrangeras av Advokatfirman LA PARTNERS och Advokatfirman Kahn Pedersen i samarbete med Sveriges Offentliga Inköpare (SOI Syd).

Bland programpunkterna hittar ni:
Erfarenheter från upphandlingsprojekt i södra Sverige
Samtliga avgöranden från EU-domstolen, HFD och kammarrätterna från det senaste året
Konkurrensverkets mål om upphandlingsskadeavgift
Så går upphandling till i Danmark
Frågor kring upphandling och byggentreprenader
Allt om ramavtal
Domares perspektiv på upphandlingsmål
Digitalisering för offentlig sektor
Upphandling och GDPR
Upphandling och statsstöd
Incitament och sanktioner i upphandlade avtal

Läs mer om konferensen och vilka talare som finns på plats.

0