Datum / Tid


Plats

Länsförsäkringar Kalmar län, Norra Långgatan, Kalmar

Pris

Kostnadsfritt.
Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Vi bjuder på en enklare lunch.

Sista anmälningsdag är den 23:e januari

Utebliven närvaro vid kostnadsfritt event debiteras 300kr.

Sydsverige Live – fokus Kalmar län

framtidens tillväxttrender för företag och beslutsfattare

Hur ser utvecklingen i Kalmar län ut? Vilka trender kan vi se i Kalmar som arbetsmarknadsregion och hur förhåller sig dessa trender till hur Sydsverige i övrigt utvecklar sig?

Handelskammaren och Länsförsäkringar Kalmar län bjuder in till en lunchföreläsning där vi presenterar insikter och trender ur den senast släppta rapporten Sydsverige Live. Insikter som kan användas både av politiker och företagsledare för att fatta rätt strategiska beslut i framtiden

Efter presentationen av rapporten utlovas ett diskussionsforum med fokus på Kalmar läns framtid tillsammans med rapportens producenter, Handelskammaren och företaget Navets ekonomer och analytiker. På plats finns även Pär Tornemo, VD på Yaskawa som berättar om vilka faktorer som är viktiga i deras tillväxtplaner.

Värdar för lunchen är Länsförsäkringar Kalmar län som också är medaktörer i rapportens framtagande.

Rapporten Sydsverige Live är unik i sitt slag. Den baseras på officiella datakällor från SCB men det som sedan gör den unik är de undersökningsintervjuer med 150 ledande beslutsfattare i södra Sverige, djupintervjuer och en näringslivspanel som tillsammans ger en unik kunskapskälla för hur utvecklingen ser ut i framtidens näringsliv i södra Sverige. Undersökning ger insikter som kan användas för framtida beslut av både företagsledare och andra beslutsfattare i södra Sverige.

Ta gärna med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget. Välkommen!

0