Ta ditt ledarskap till en ny nivå

Vi har alla delar av oss själva som vi ogillar eller avfärdar som dåliga.

På ett pedagogiskt och humoristiskt sätt fångar Ann Askenberger in dessa i ett verktyg hon kallar ”honey-ghost-trap”.

Ledare som förstår de psykologiska mekanismerna som gör att vissa egenskaper ”hamnar i skuggan” kan lättare anpassa sig till förändring, vara mindre självcentrerade och ha större fokus på uppgiften som ska genomföras.

Med större medvetenhet om våra inre resurser kan vi befria oss från gamla uppfattningar om hur en ledare ska vara.

Honey-ghost trap ger dig verktygen att bli en friare ledare som får fler handlingsalternativ och tillvägagångssätt för att nå resultat.

Ann Askenbergers seminarium bygger på hennes masteruppsats vid programmet Executive Master in Change vid INSEAD Business School.  Du kan läsa mer om tankarna bakom programmet på www.honeyghosttrap.se och www.annleda.se

Kategoriserad i 100-listan, Seminarium, Skåne