Datum / Tid


Plats

Handelskammarens lokaler på vån 2 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

1 495kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren
2 245kr/pers för ickemedlemmar

Vi inleder med gemensam lunch!

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag 18 april.

Ta ditt ledarskap till en ny nivå

Bli vän med dina skuggsidor!

Vad kan du ha för glädje av något som du kanske inte alls vill kännas vid? Vad kan ditt ledarskap vinna på att du ibland vågar plocka fram de delar som du gömt och glömt? Vad kan du personligen tjäna på att bli mer vän med din skuggsida?

Med större medvetenhet om våra inre resurser kan vi befria oss från invanda föreställningar om hur en bra ledare ska vara.

Att förstå de psykologiska mekanismerna som gör att vi gömmer undan vissa av våra egenskaper gör livet lättare. Att anpassa sig till förändring, vara mindre självcentrerade och ha större fokus på uppgiften gör många ledare mindre stressade.

På ett pedagogiskt och humoristiskt sätt fångar Ann Askenberger in de dolda beteendena i ett verktyg hon kallar ”honey-ghost-trap”.

Honey-ghost trap® ger dig verktygen att bli en säkrare ledare med fler handlingsalternativ och tillvägagångssätt för att nå önskat resultat.

Varmt välkommen med din anmälan!

Ann Askenbergers seminarium bygger på hennes masteruppsats vid programmet Executive Master in Change vid INSEAD Business School. Du kan läsa mer om tankarna bakom programmet på  www.honeyghosttrap.se och www.annleda.se


Citat från tidigare deltagare:

Honey-ghost-trap är en helt outstanding process som på mycket kort tid, på ett lekande enkelt sätt, öppnar upp och tydliggör vad som döljer sig i mig och förklarar varför jag med automatik reagerar och agerar på det sätt jag gör. Och bäst av allt – jag får insikter i hur jag kan få ut så mycket mer av mig själv, mitt ledarskap och mina relationer.
Bengt Swanström, Managing Director Willo Holding AB

Jag tycker att processen med honey-ghost-trap har varit jättebra! Som ledare är det viktigt att också kunna diskutera sin mörka sida och prata om det man inte vill prata om på ett icke-dömande sätt. Att höra mig själv tala om det jag ogillar med mig själv är som att ta fram trollen i ljuset. De försvinner. Det intressanta med denna process är att du får hela bilden av dig på ett enkelt och lekfullt sätt.
Maria Arnholm, Landshövding i Kronobergs län

0