Datum / Tid


Plats

Hetch, Henckels Torg 3, Prismahuset, Helsingborg

Pris

Endast för medlemmar i The New Boss – Helsingborg.

Senaste anmälningsdag 27/10.

Vi tar löpande emot nya medlemmar i nätverket.
Nyfiken? Kontakta Katarina Björnsdotter för mer information.

The New Boss – Helsingborg

Mod att Leda

Varmt välkommen till den första träffen med nätverket The New Boss på Hetch i Helsingborg. Dagens inspiratör är Marie-Luise Ribbnäs från Entira.

Organisationer är ofta duktiga på att mäta, följa upp och utvärdera eventuella bortfall i sin produktion. Däremot mäter man sällan dåliga relationer och dåligt klimat som bortfall. Det är svårare att mäta men får stora konsekvenser för verksamheten. Det kan vara (omedvetna) skyddsmekanismer såsom maktkamper, revirtänk, skuldbeläggande av omständigheterna och att man pratar OM varandra istället för MED varandra.

Denna workshop är ett smakprov på programmet och boken Mod att leda, som är baserade på Dr. Brené Browns forskning. Hon är doktor i sociologi och professor vid universitetet i Houston och har tillbringat mer än tjugo år med att studera mod, sårbarhet, skam och empati. De senaste tio åren har hennes forskning fokuserat på vad som utgör ett modigt ledarskap som i sin tur skapar effektiva och kreativa arbetsplatser.

Det mest framträdande i den forskningen är att mod är en sammansättning av fyra kompetenser som går att lära sig, synliggöra och mäta.

Välkommen till en spännande morgon!

Nätverkets facilitator är Cecilia Andersson Liwlig från företaget Kryast i Sverige AB.

Om Marie-Luise

Mitt i ett spännande och utmanande yrkesliv fick Marie-Luise Ribbnäs smärtsamt lära sig att om du inte är medveten om vem du är och hur du påverkar andra, kan du inte leda dig själv – än mindre andra. Den tuffa och värdefulla insikten ledde henne tillbaka till sin verkliga passion och styrka – människor och relationerna mellan oss, som en förutsättning för att nå de resultat vi vill.

Om Entira – All business is human

Vi är övertygade om att när alla har möjligheten att arbeta i en miljö där de är fyllda av energi, är inspirerade, där de med glädje och utan rädsla får bidra med sina styrkor till sin och sin organisations utveckling, då kan fantastiska resultat åstadkommas. 

 Det är sällan man lämnar sin arbetsplats på grund av företaget eller verksamheten. Man lämnar på grund av ledarskapet. Politiska spel, rädslor och förnekelsebeteenden förstör affärer, organisationer, relationer och medarbetare. Ditt jobb som ledare är därför att förstå vilka beteenden hos dig och hos andra som är destruktiva eller produktiva. 

0