Datum / Tid


Pris

Arrangemanget körs digitalt via Zoom.
Endast för medlemmar i nätverket The New Boss i Kristianstad.

Vi tar löpande emot nya medlemmar i nätverket! Vill du veta mer kontakta Katarina Björnsdotter.

Sista anmälningsdag är den 1 juni 16:00.

The New Boss Kristianstad – Att leda grupper

I alla organisationer grupperas människor i någon slags struktur för att kunna genomföra sina uppdrag. Varje grupp skapar sin egen gruppkultur via dagliga beteenden för att hantera såväl gruppens inre värld som den pågående omvärlden.
Som grupp betraktat påverkas man dessutom av organisationens kultur och struktur, och vice versa naturligtvis.

Som ledare behöver du kunna agera och anpassa dina ledarbeteenden till olika grupper behov, uppdrag och förutsättningar.
Idag kommer vi prata om hur du i din ledarroll kan tillämpa utvecklande och goda beteenden för att få gruppen välmående, effektiv och synkad.

Inspiratör denna morgon är hälsostrateg Vickie Peolin från VitalKompetens i Kristianstad – ett bolag hon startade som 23-åring. Senaste 15 åren har hon varit engagerad i hälsofrämjande insatser på organisations- och gruppnivå. Hon knyter samma begreppen Hälsa – Hållbarhet – Lönsamhet.

Morgonen leds som vanligt av vår facilitator Henrik Näsström från Kryast i Sverige.

Välkommen!

0