Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

3 000 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
4 500 kr/pers för icke medlemmar.

I priset ingår frukostfralla, lunch och kursmaterial.
Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 29 november.

Tiden för GDPR håller på att rinna ut!

Workshop i praktisk hantering av GDPR

I maj 2018 förändras reglerna avseende hantering av personuppgifter. De nya reglerna ställer helt nya krav och företag behöver förbereda sig.

Jens Kinnander och Micaela Weije från Advokatfirman Delphi kommer att hjälpa till med det arbete som behövs för att implementera kraven för dig som företagare inför den nya Dataskyddsförordningen (GDPR).

Vi erbjuder nu dig chansen att deltaga i en GDPR-workshop i grupp med andra företagare. Under workshopen ges en närmare genomgång av GDPRs regler och därefter får var och en hjälp med att påbörja inventeringen av det egna företagets hantering av personuppgifter. Deltagarna kommer att få en inventeringslista att kunna arbeta med och andra hjälpmedel för det egna arbetet med implementeringen av kraven.

Tag gärna med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget.

Varmt välkomna!

0