Datum / Tid


Plats

Blekinge Tekniska Högskola, Valhallavägen, Karlskrona, Sverige

Pris

För mer information, se här.

Tillväxt genom specialisering

– kunskap, försvar och entreprenörskap i en osäker värld

Nya teknologier som digitalisering, automatisering och AI, förväntas – tillsammans med urbaniserings- och globaliseringstrender – att leda till genomgripande förändringar av ekonomiska strukturer på olika nivåer. Detta innebär stora samhällsutmaningar, men också möjligheter för länder och regioner som förmår anpassa sig och skapa förutsättningar för entreprenörskap och innovation. Parallellt med denna utveckling har det säkerhetspolitiska läget förändras snabbt. Sverige och många NATO-länder höjer sina försvarsanslag, många gånger med den uttalade målsättningen att hålla jämna steg i den teknologiska utvecklingen. Historiskt har denna typ av militära satsningar även resulterat i civila tillämpningar och framväxten av nya företag och branscher.

Entreprenörskapsforum, BTH och Tillväxtverket, bjuder in till konferens i Karlskrona för att diskutera Tillväxt genom specialisering med utgångspunkt i Blekinges starka band till försvar, säkerhetsföretag och teknologiforskningen. På konferensen diskuteras:

  • Vad innebär smart specialisering och hur ser Blekinges möjligheter ut?
  • Vilka förutsättningar har Blekinge att på bästa sätt möta en osäker värld med kunskap och entreprenörskap?
  • Vilken roll har de stora kunskapsintensiva företagen för en region och hur ser kompetensförsörjningsbehovet ut?
  • Vilken betydelse har entreprenörskap, kluster och klusterbildningar för den regionala ekonomiska utvecklingen?

För att se hela programmet, se här.

0