Datum / Tid


Plats

Handelskammarens lokaler på vån 2 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

2 295 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
3 495kr/pers för icke medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas. Vid avanmälan efter den 12 april utgår fullavgift.

Vi inleder med kaffe och fralla som serveras 9.45-10.00.

Sista anmälningsdag är den 12 april.

Trade Law – spelreglerna för internationella affärer

Kurs är för dig som vill få en djupare förståelse för vilka internationella bestämmelser och organisationer som påverkar spelreglerna för ditt företags internationella affärer.

Inledningsvis kommer vi gå igenom några av de viktigaste aktörerna och hur de påverkar reglerna för internationell handel. Framförallt belyses organisationerna EU, FN, OECD, WTO och WCO.

Vi går vidare igenom vad handelshinder är, både tariffära och icke-tariffära. Här kommer vi in på hur systemen med skydds- och antidumpningstullar fungerar. När har ett land rätt att införa handelshinder såsom antidumpningstullar? Hur kan ditt företag bevaka men även påverka i dessa frågor?

Vi kommer även ha ett avsnitt där vi praktiskt går igenom hur du kan arbeta med frågor kring exportkontroll exempelvis bevakning och hitta information om sanktioner och andra restriktioner. Du får även en beskrivning av hur ett fungerande compliance-program kan byggas upp.

På senare år har CSR och hållbarhetsfrågor fått en allt ökad betydelse för globala företag. Frågor har lyfts om hur företag, genom handel och kommersiella krav, kan påverka utvecklingen av miljö, korruption, arbetstagarrättigheter och mänskliga rättigheter. FN har bl.a. tagit fram globala mål för 2030 och Global Compact. EU lyfter fram frågor i sina frihandelsavtalsförhandlingar. Hur beaktar man denna utveckling i sina avtal med affärspartners, när hållbarhetsfrågor går från normer till legala krav? Hur får man kunder och leverantörer att leva upp till de krav som ställs?

I varje avsnitt ger vi dig praktiska tips. Vi berättar hur du kan följa och påverka frihandelsavtalsförhandlingar, bevaka och agera i antidumpningsärenden, och implementera compliance-processer för att reducera exponering mot sanktioner.

Utbildningen är lämplig för dig som arbetar som bolagsjurist eller med Trade Compliance, internationell försäljning, export, import eller CSR-frågor.

Föreläsare är Carolina Dackö och Andreas Johansson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Båda specialiserade inom internationell handelsrätt och med erfarenhet från Bryssel bl.a. från EU-kommissionens direktorat för tullfrågor men även på internationella advokatbyråer. Torbjørn Olausson, Economic adviser European Commission, Representation in Denmark. Torbjørn har arbetat över tjugo år inom EU med handelsfrågor och kommer att belysa hur EU arbetar med bl.a. skyddsåtgärder och hur man som företag skall agera för att bevaka sina intressen inom EU.

Ta gärna med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget.

Välkommen!

0