Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Norra järnvägsgatan 8, 352 30 Växjö

Pris

Självkostnadspris för medlemmar i Trade Network som även har företräde till platserna.

695kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
1 045 kr/pers för icke medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 6 februari.

Transportlösningar i handeln med Asien Växjö

– övergripande trender och hur fungerar transporter med tåg?

Det har hänt mycket inom containerrederi branschen de senaste åren. Allt större containerfartyg har sjösatts, rederier har gått samman men även gått i konkurs. I Sverige har även strejken i Göteborgs hamn inneburit en osäkerhet för företag som är beroende av leveranser till och från Asien. Allt fler företag har därmed börjat undersöka alternativa transportlösningar för sitt godsflöde med Asien. Något som har kommit allt mer på sista tiden är godstransporter på järnväg mellan Asien och Europa.

Hur ser de övergripande och aktuella transporttrenderna ut för godsleveranser till/från Asien? Vi kommer framförallt att ha fokus på Kina. Vi får även mer information om utvecklingen av tåglösningarna för godstransporter mellan Europa och Asien. Vilka är erfarenheterna hittills och vad tror man om framtiden?

Till årets första träff för vårt nätverk Trade Network har vi bjudit in Roger Mattsson och Sammy Blom från Geodis Freight Forwarding. De kommer tillsammans inledningsvis belysa utvecklingen av transportlösningar i handeln med Asien och därefter specifikt godstransporterna med tåg.

Roger har under lång tid arbetat med transportlösningar och utgår sedan ett antal år tillbaka från Shanghai. Sammy är ansvarig för sjö på Geodis .

Vi tar löpande emot nya medlemmar till Trade Network. Idag är vi 80 deltagare i nätverket och vi träffas regelbundet under året. Läs gärna mer om nätverket på vår hemsida där du även kan se mer om vilka ämnen vi har haft tidigare. Vill du veta mer? Kontakta Mariette Gunnarsson eller Per Anders Lorentzon.

Seminariet genomförs även den 13 februari i Malmö.

Ta gärna med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget.

Välkommen!

 

0