Datum / Tid


Plats

Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Dag Hammarskjölds Torg, Malmö

Pris

3.100 kr/person för medlemsföretag i Handelskammaren eller Transportindustriförbundet;
3.750 kr/person för icke-medlemmar

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag: 11 oktober 2018

Tulldagen 2018 – Sveriges största mötesplats för tullfrågor

Tulldagen är ett heldagsarrangemang för dig som arbetar med internationell handel, tull och transportfrågor. Tulldagen anordnas varje höst i Göteborg, Stockholm och Malmö och ger deltagarna möjlighet att få information om tullförändringar på både kort och lång sikt. Nästan 300 personer och ett 25-tal utställare deltog i Tulldagen 2017 i Malmö för att lära sig mer om tull, internationell handel och inte minst för att få träffa kollegor som också arbetar med tullfrågor.

Innehållet på Tulldagen 2018 är precis som tidigare år skiftande och såväl de gemensamma som valfria seminarierna tar upp en mängd intressanta ämnen inom området tull och internationell handel. Några exempel på ämnen är:

  • ursprungsregler vid export,
  • förberedelser inför en tullrevision,
  • antidumpnings- och utjämningstullar och
  • flera av de pågående utvecklingsprojekten om den framtida tullhanteringen

Som vanligt avslutar vi Tulldagen med After Tull-mingel.

En sammanfattning av programpunkterna hittar du här. Det finns också ett utförligare program med beskrivning av innehållet i de olika seminarierna.

Ange i din anmälan till Tulldagen vilka av de valfria seminarierna som du vill delta i.

Tulldagen arrangeras även i Göteborg den 3 oktober och i Stockholm den 11 oktober.

Varmt välkommen till Tulldagen i Malmö den 18 oktober 2018!

Tulldagen är ett samarrangemang mellan Tullverket, Transportindustriförbundet och Handelskammaren.

 

Årets utställare:
Aditro Logistics ABAEB Sweden ABAgility AB | Bring Cargo Internatíonal ABBusiness Sweden |
Cargo IT | Customs Process Compliance AB | DACHSER Sweden AB | Deloitte ABDescartes |
DHL Global Forwarding | Ecus AB | EY | Geodis  Wilson Sweden AB | Gerlach Sweden AB |
Greencarrier Freight Services AB | ICC Sweden | KGH Customs Services AB |
Logent Customs AB | Schenker AB | TullXperten Sverige AB | Tyringekonsult AB

0