Tulldagen 2019 – Sveriges största mötesplats för tullfrågor

Tulldagen är ett heldagsarrangemang för dig som arbetar med internationell handel, tull och transportfrågor. Tulldagen anordnas varje höst i Göteborg, Stockholm och Malmö och ger deltagarna möjlighet att få information om tullförändringar på både kort och lång sikt. Mer än 340 personer och ett 25-tal utställare deltog i Tulldagen 2018 i Malmö för att lära sig mer om tull, internationell handel och inte minst för att få träffa kollegor som också arbetar med tullfrågor.

Innehållet på Tulldagen 2019 är precis som tidigare år skiftande och såväl de gemensamma som valfria seminarierna tar upp en mängd intressanta ämnen inom området tull och internationell handel. Några exempel på ämnen är:

  • aktuella frågor gällande tullvärde vid import,
  • varors ursprung och
  • de nya leveransvillkoren Incoterms 2020

Som vanligt avslutar vi Tulldagen med After Tull-mingel!

En sammanfattning av programpunkterna hittar du här.
Det finns också ett utförligare program med beskrivning av innehållet i de olika seminarierna.

Ange i din anmälan till Tulldagen vilka av de valfria seminarierna som du vill delta i.

Tulldagen arrangeras även i Göteborg den 1 oktober och i Stockholm den 15 oktober.

Varmt välkommen till Tulldagen i Malmö den 8 oktober 2019!

Tulldagen är ett samarrangemang mellan Tullverket, Transportindustriförbundet och Handelskammaren.

Kategoriserad i Internationell handel, Skåne, Tulldagen