Datum / Tid


Plats

HOAB AB, Östergatan 18, Malmö

Pris

Kostnadsfritt för medlemmar i Nätverket Unga Ledare.
Plats meddelas senare!

För mer information, kontakta Agneta Lindroth.

Unga Ledare Grupp 1 2022

Engagerat medarbetarskap

– Vad är engagemang?
– Varför engagemang?
– Hur skapar vi engagemang i våra organisationer?

Workshop kring karriärmodellen. Ett webbaserat frågeformulär som görs innan vi träffas. Vi diskuterar här teorin kring modellen och reflekterar kring egna karriärval och drivkrafter.

För anmälan och mer information, kontakta Agneta Lindroth.

0