Unga Ledare Grupp 2 2021

Engagerat medarbetarskap

– Vad är engagemang?
– Varför engagemang?
– Hur skapar vi engagemang i våra organisationer?

Workshop kring karriärmodellen. Ett webbaserat frågeformulär som görs innan vi träffas. Vi diskuterar här teorin kring modellen och reflekterar kring egna karriärval och drivkrafter.

För anmälan och mer information, kontakta Agneta Lindroth.