Nätverket för Unga Ledare grupp 1 2019

Beskrivning av Feedback, grupprocesser och gruppdynamik

Första halvan av dagen kommer vi att prata om grupprocesser och gruppdynamik som sedan kopplas samman till vikten av kommunikation och framförallt feedback i arbetssammanhang. Vi diskuterar även definitionen av konstruktiv feedback, och hur det går till i praktiken. Andra halvan av dagen går ut på att vi kopplar på praktiska övningar i feedback, där vi kommer att starta upp med heta stolen och sedan gå över till en övning som går ut på att träna medarbetarsamtal med varandra. Vi blandar teoretiska modeller och verktyg, med praktiska övningar och diskussioner.

Svåra samtal och feedback med Givi Kokai från Kunskapspartner.

Kategoriserad i Nätverket för Unga Ledare, Skåne