Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

695 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
1 045 kr/pers för icke-medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.
Vid utebliven närvaro utgår full avgift.

Sista anmälningsdag är den 24 mars
.

Vi inleder med gemensam lunch kl.12.00!

Upptäck LEGO® Serious Play®

Att använda LEGO på jobbet kan väl inte vara seriöst arbete?

Jo, absolut! För över 20 år sedan utvecklade företaget LEGO den första versionen av en workshopmetodik som bygger på de välkända plastbitarna. Idag – i kölvattnet av pandemin – finns ett förnyat intresse för metoden LEGO Serious Play (LSP) när organisationer letar vägar att underlätta återgången till kontoret; engagerade medarbetare, återskapad teamkänsla och möjlighet att utforska vad som kan bli det nya normala arbetssättet.

LSP-metoden baseras på att deltagarna bygger modeller som svar på frågor, först individuellt sedan tillsammans. Styrkorna med LSP är att alla kan göra det, det höga engagemanget och att alla får komma till tals. Metoden passar speciellt bra för att lösa problem i grupp, samt för team-, organisations- och strategiutveckling.

Detta tillfälle riktar sig till dig som vill veta mer om LEGO Serious Play och om det kan vara något din organisation kan ha nytta av. Föreläsare är Gustav Widerström, Open Innovation Navigator, från Ideon Open.

Kom, prova och ha seriöst roligt. Stort engagemang utlovas!

Ideon Open är ett icke-vinstutdelande företag som hjälper mogna organisationer att lösa problem och bli mer innovativa. Våra hörnstenar för detta är Intraprenörskap och Öppen Innovation. Kunder i urval är IKEA, Stora Enso, Kraftringen, AlfaLaval, Ecophon, Inwido, Kährs. Vi startades för 9 år sedan och ägs av Lunds Kommun, Lunds Universitet och fastighetsbolaget Wihlborgs.

0