Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Norra Järnvägsgatan 8, Växjö

Pris

695 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
1 045 kr/pers för icke-medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.
Sista anmälningsdag är den 5:e februari. OBS. vid avanmälan efter den 4:e februari utgår full avgift.

Vi inleder med gemensam lunch på en restaurang i vår närhet! Vi träffas 11.50 i våra lokaler på Norra järnvägsgatan 8 och går därefter gemensamt till restaurangen.

Upptäck LEGO Serious Play – Växjö

Att använda LEGO på jobbet kan väl inte vara seriöst arbete?

Jo, absolut! För över 20 år sedan utvecklade företaget LEGO den första versionen av en workshopmetodik som bygger på de välkända plastbitarna. Idag håller metoden LEGO Serious Play (LSP) på att spridas som en löpeld över världen och det är brist på certifierade facilitatorer.

Metoden baseras på att deltagarna bygger modeller som svar på frågor, först individuellt sedan tillsammans. Styrkorna med LSP är att alla kan göra det, det höga engagemanget och att alla får komma till tals. Metoden passar speciellt bra för att lösa problem i grupp, samt team-, organisations- och strategiutveckling.

Detta tillfälle riktar sig till dig som vill veta mer om LEGO Serious play och om det kan vara något din organisation kan ha nytta av. Föreläsare är Gustav Widerström, Open Innovation Navigator, från Ideon Open.

Kom, prova och ha seriöst roligt. Stort engagemang utlovas!

Ideon Open är ett icke-vinstutdelande företag som hjälper mogna organisationer att lösa problem och bli mer innovativa. Våra hörnstenar för detta är Intraprenörskap och Öppen Innovation. Kunder i urval är IKEA, Stora Enso, Kraftringen, AlfaLaval, Ecophon, Inwido, Kährs. Vi startades för 8 år sedan och ägs av Lunds Kommun, Lunds Universitet och fastighetsbolaget Wihlborgs.

0