Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Ångbåtsbron 1, vån 7, Malmö

Pris

695 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
1 045 kr/pers för icke-medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 5 april.

Vi börjar med en gemensam lunch kl 12.00!

Workshop: Upptäck LEGO® Serious Play®

Att använda LEGO på jobbet kan väl inte vara seriöst arbete?

Jo, absolut! För över 20 år sedan utvecklade företaget LEGO den första versionen av workshopmetodiken LEGO Serious Play (LSP) som bygger på de välkända plastbitarna. Idag – när vi står med en förändrad syn på var och hur vi arbetar i kölvattnet av pandemin, behov av omställning inom olika branscher såväl som att innovera för att bidra till att lösa samhällsutmaningar – är detta en fantastisk metod!

Att använda LSP kan stödja arbete med frågor som; Hur kan vi ställa om vår avdelning eller organisation på ett kraftfullt men engagerande sätt? Hur kan vi lösa komplexa problem där lösningen bara går att finna genom samarbete? Och hur ser vi till att skapa en stimulerande miljö med nöjda medarbetare, teamkänsla och kreativitet? Metoden passar speciellt bra för att lösa problem i grupp, samt för team-, organisations- och strategiutveckling.

Kom, bygg, testa metoden och ha seriöst roligt. Stort engagemang utlovas!

Föreläsare är Gustav Widerström, Innovationsledare, från OpenX Lab.

Välkommen till en annorlunda och kreativ workshop!


OpenX Lab är ett företag som hjälper mogna organisationer att lösa problem och bli riktigt innovativa. Våra sätt att åstadkomma detta är genom förbättrat intraprenörskap och öppen Innovation. Vi startades för 10 år sedan med bas på Ideon Science Park under namnet Ideon Open. 

0