Datum / Tid


Plats

Handelskammarens lokaler på vån 7, Ångbåtsbron 1, 211 20 Malmö

Pris

1 995 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren. Här hittar du våra medlemmar.
2 995 kr/pers för icke-medlemmar.
Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

I samband med registreringen 9.45-10.05 serveras kaffe/te och fralla. En lunch och eftermiddagsfika serveras också under dagen.

Handelskammarens lokaler ligger på ca 5-7 minuters gångavstånd från Malmö Centralstation vilket är smidigt om du kommer med tåg eller buss.

Sista anmälningsdag är den 26 september.

Utbildning: Internationella sjötransporter med gods – regelverk och praktisk hantering

Varje dag skeppas stora mängder gods världen över ombord på fartyg, både för export och import. Vilka regelverk styr egentligen godstransporter som sker på sjö? Vad händer om gods skadas eller förloras under sjötransporten? Vem ska försäkra godset och vilken ersättning kan varuägaren få om godset skadas eller förloras? Vad måste göras om något händer godset och när?

Under denna utbildning utgår vi från de internationella konventioner som styr internationella sjötransporter av gods. Vi går igenom konossementets (B/L Bill of Lading) betydelse som transporthandling och värdehandling vid sjötransporter.

Våra föreläsare fokuserar sedan på transportörens respektive varuägarens ansvar och skyldigheter vid olika praktiska situationer såsom om godset försenas, skadas eller förloras:

  • Vad måste göras och vem ska göra vad?
  • Hur snabbt man måste agera?
  • Vilken ersättning kan varuägaren få?
  • Vikten av att sätta upp rutiner för skadehantering
  • Frågor kopplade till försäkring av godset
  • Gemensamt haveri – vad är det och vad händer då?

Ett avslutande pass ägnar vi även åt s.k. multimodal transporter dvs när flera transportmedel kombineras. Vilka problemställningar kan uppstå i dessa fall och i vilken utsträckning går det att avtalsmässigt skapa bra logistikavtal för dessa transportflöden.

Tipsa gärna dina kollegor, inbjudan gäller alla på företaget.

Varmt välkommen med din anmälan,


Presentation föreläsare:

Paula Bäckdén, advokat på Advokatfirman Vinge, är specialiserad på transporträtt och försäkringsrätt. Paula Bäckdén har mångårig erfarenhet av undervisning inom transporträtt på svenska och utländska universitet. 2023 utsågs hon av Regeringen till Sveriges dispaschör. I den rollen fungerar hon som en slags skiljedomare som gör haveriutredningar vid exempelvis gemensamt haveri eller tvister om sjöförsäkringsavtal.

Ninos Aho, advokat och delägare på Advokatfirman Vinge, är specialiserad på transporträtt och tvistelösning. Han har lång erfarenhet av att företräda olika parter inom mål rörande bland annat sjötransport, vägtransport och spedition, järnvägstransport, flygtransport, logistik (3PL) samt i transporträttsliga försäkringsärenden.

0