Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö, Sverige

Pris

200 kr/pers för Upphandlingsnätverkets medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande.

Anmäl dig senast 18 oktober.

Vi inleder med gemensam lunch.

Vad är onormalt låga anbud?

Välkommen till ytterligare en spännande träff med Upphandlingsnätverket!

Frågan om onormalt låga anbud aktualiserar flera betydelsefulla affärsmässiga och juridiska aspekter. Det är viktigt att både den upphandlande myndigheten och leverantören har insyn i de bestämmelser som sätter ramarna för hanteringen.

Reglerna i nya LOU innebär att reglerna om onormalt låga anbud har förändrats på så sätt att en upphandlande myndighet är skyldig att förkasta ett anbud som den bedömer är onormalt lågt, vilket medför nya skyldigheter och avvägningar för både upphandlande myndigheter och leverantörer.

  • Vid hanteringen av onormalt låga anbud uppkommer flera intressanta frågeställningar såsom var går gränsen mellan ett attraktivt, prisvärt anbud och ett onormalt lågt anbud?
  • Hur ska myndigheten gå tillväga om den misstänker att ett anbud är onormalt lågt?
  • Vad ska en leverantör tänka på om man måste förklara ett lågt anbudspris?
  • Vilka risker är förenade med frågeställande i samband med eller förkastande av onormalt låga anbud?

Under föreläsningen kommer de väsentliga frågeställningar som är förknippade med hanteringen av onormalt låga anbud att diskuteras. Det kommer även ske en genomgång av de förändringar som den nya lagen medför och en genomgång av relevanta avgöranden.

Föreläsare är Maria Lidbom och Alexander Rappe från Advokatfirman LA PARTNERS.

Inbjudan gäller endast medlemmar i Upphandlingsnätverket.

Välkommen!

0