Vad gör man när det inte längre räcker att jobba hårdare…

…eller hur man dubblar potentialen i det man redan gör?

Kontroll i Sverige AB har de senaste 10 åren analyserat över 500 företags prestationsförmåga i olika branscher och storlekar.

Analysresultaten visar att majoriteten av de analyserade företagen (oavsett storlek, lönsamhet, omsättning, marknadsandelar m.m) endast utnyttjade sin operativa prestationsförmåga till ca 60 %.

Varför är det så här och vad kan man med relativt små åtgärder och förtydliganden göra för att dubbla potentialen i det företaget redan gör?

Välkommen till en workshop som bjuder på många insikter och slutsatser från analysresultaten men också enkla lösningar på hur ni redan imorgon kan optimera er egen och företagets operativa prestationsförmåga.

Under workshopen gör vi en anonym analys för dagen bland deltagarna och skapar en första enkel bild av er uppfattade prestationsförmåga samt hur den ligger till i förhållande till övriga företag i tidigare analyser.

Workshopen leds av Anders Ståhl och Lars Henningsson från Kontroll i Sverige AB.

Du är varmt välkommen att ta med dina kollegor!

Kategoriserad i Seminarium, Skåne