Vad händer med Brexit?

Sedan den brittiska regeringen lämnade in sin utträdesansökan i Bryssel den 29 mars nämns Brexit stort sett dagligen i nyhetsmedia. Vad händer egentligen nu? Vilka konsekvenser kommer Brexit att få för svenska företag? Hur ser man på det från brittiskt håll?

Vid det här eftermiddagsmötet kommer vi att diskutera de senaste nyheterna gällande förhandlingarna, men också olika tänkbara alternativ som Brexit kan innebära.

Föreläsare är Anneli Wengelin, som är expert på handelsfrågor vid Kommerskollegium. Anneli har skrivit stora delar av Kommerskollegiums utredning, på uppdrag av regeringen, om följderna av Brexit för Sverige och EU. Dessutom kommer Jeremy Cook, Chief Economist and Head of Currency Strategy vid den brittiska banken World First, att ge sin syn på hur Brexit kommer att påverka Storbritannien.

Ta gärna med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget.

Välkommen!

Kategoriserad i Internationell handel, Seminarium