Vad händer om robotarna INTE tar alla jobb?

Digitalisering och AI beskrivs allt oftare som en ny industriell revolution med stor påverkan på så väl politik som näringsliv, men vad betyder utvecklingen för morgondagens arbete och kompetensbehov? Vilka kunskaper krävs för att få ett jobb, vad innebär livslångt lärande, vilka krav ställer det på utbildningssystemet och kommer vi att klara av att hänga med i förändringen?

Handelskammaren tillsammans med Entreprenörskapsforum bjuder in till ett seminarium om framtidens arbetsfördelning mellan människor och maskiner. Joakim Wernberg, forskningsledare på Entreprenörskapsforum, presenterar rapporten ”Människor, maskiner och framtidens arbete” som sammanfattar aktuell forskning om AI-utvecklingen, automatisering och arbetsmarknadsekonomi samt framtida kompetensbehov. Detta följs av ett panelsamtal.

På seminariet diskuteras bland annat:
– Vad är AI och hur kommer den framtida arbetsfördelningen mellan människa och maskin att se ut?

  • Hur kan policy utformas för att nyttja potentialen i de teknologiska förändringarna?
  • Vilka kompetenser behövs på den nära framtidens arbetsmarknad?
  • Hur utbildar vi för en värld där AI och digitalisering spelar allt större roll?

Rapporten innehåller även essäer av Nicklas Berild Lundblad, global chef för policy planning på Google, Clive Thompson, författare och journalist, Fredrik Heintz, docent och AI-forskare Linköpings universitet, Niklas Lavesson, professor vid Jönköping Tekniska Högskola och Blekinge Tekniska Högskola samt Irene Ek, analytiker Tillväxtanalys.

Kategoriserad i Seminarium, Skåne