Datum / Tid


Plats

Högskolecentrum, Garvaren Stationsgatan 2, Ljungby

Pris

Kostnadsfritt och som vanligt inleder vi med kaffe och en macka.
Föreläsningen startar ca 7.45.

Anmäl dig via e-post frukost@cil.se eller ring 0372-78 00 10 senast den 19 februari kl 12.00.

Vågar och vill ditt företag växa snabbt och uthålligt? Frukostmöte Ljungby

Almi kommer under en ny tre års period att driva projektet Växarena 2.0 för att öka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft. Utifrån företagens behov erbjuds insatser och aktiviteter som är skräddarsydda för att stödja tillväxt.

Almi berättar om de olika tillväxtprogrammens innehåll och vad några av de tidigare 118 stycken deltagande företagen har tyckt om tillväxtprogrammen och dess nytta.

Föreläsare är Elisabet Forslund, affärsrådgivare och projektledare på Almi.

Under morgonen får ni också lyssna på ett lokalt Ljungbyföretag som varit med i projektet tidigare vad det har givit dem och hur de nu fortsätter jobba och tänker i sin verksamhet.

Välkommen till mötesplatsen för inspiration och nätverkande! Ta gärna med dig dina kollegor, inbjudan gäller alla!

Frukostmötet sker i samverkan mellan Idé och ResursCentrum, CIL, Ljungby Business Arena, Ljungby Kommun och Handelskammaren.

0