Datum / Tid


Plats

Hästgatan 1, Öresundshuset, Visby, Sverige

Vägen till ökad produktivitet går via regionerna?

Måndagen den 3 juli bjuder vi in till ett seminarium om produktivitetens utveckling i svenska regioner i Öresundshuset. På seminariet presenteras boken ”Produktivitetens nya geografi” som är ett resultat av den skånska produktivitetskommissionens arbete. I boken görs en kartläggning av tillväxt och produktivitet i svenska regioner med fokus på Skåne. Bland annat framkommer att en regional analys är viktigt för att förstå den avmattning i produktiviteten som vi har sett efter finanskrisen. Följande frågor kommer att diskuteras på seminariet:

· Vad förklarar avmattningen i produktivitetstillväxten i Sverige efter finanskrisen?
· Hur utvecklas de regionala skillnaderna i produktivitet?
· Vilka faktorer är viktiga för ett företags och en regions produktivitetsutveckling?
· Vad kan vi lära oss av exemplet Skåne?

Medverkar gör Pernilla Johansson, chefekonom Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och författare till ”Produktivitetens nya geografi”, Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och ordförande Produktivitetskommissionen; Lena Sellgren, chefekonom Business Sweden; Joel Eklund, vd TePe Munhygienprodukter, Kerstin Enflo, Docent Lunds universitet och Per Tryding (moderator), vice vd Sydsvenska Industri- och  Handelskammaren.

0