Datum / Tid


Pris

Kostnadsfritt.
Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 10 juni kl 11:00!

Våld i nära relationer – en fråga för näringslivet?

Vad kan vi göra för att upptäcka våld? Och hur kan vi agera när vi tror att en kollega eller medarbetare är våldsutsatt, eller kanske utövar våld?

Inom projektet ”Skåne tillsammans mot brott” bjuder Handelskammaren, Svensk Handel, Polisen och Länsstyrelsen Skåne in till ett webbinarium om våld i nära relationer. Ett dolt problem som även påverkar arbetslivet.

Arbetsgivaren har ett tydligt ansvar för rehabilitering vid sjukdom samt vid psykiska ohälsa, stress och missbruk. Det finns regelverk att förhålla sig till och oftast policyn som styr hur man hanterar detta på arbetsplatsen.

När det gäller våld i nära relationer finns sällan policyn och det är ett ämne som är svårt att prata om. Det sker oftast i hemmet men påverkar hela livssituationen för den som är utsatt, med konsekvenser även i arbetssituationen.

Välkommen att lyssna till Hanna Hansson, utvecklingsledare, Länsstyrelsen Skåne. Hon kommer att tala om vad våld i nära relation är, varför näringslivet ska jobba med frågan, ge exempel på hur våldsutsatthet kan ta sig uttryck samt möjliga sätt att arbeta med frågan ur ett arbetsgivarperspektiv.

Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp för våld där den utsatta har eller har haft en nära och förtroendefull relation med våldsutövaren. Vem som helst kan drabbas. Både män och kvinnor kan vara våldsutövare eller utsatta. Kvinnor är dock utsatta i högre utsträckning än män och barn är särskilt utsatta. Vi vet från befolkningsstudier att 14% av kvinnor och 5% av männen uppger att de som vuxna varit utsatta för fysiskt våld eller hot om fysiskt våld av en aktuell eller tidigare partner. I samband med Coronapandemin har flera aktörer lyft risken för att utsattheten för våld ökat, till följd av bland annat ökad isolering.

Våldet syns väldigt sällan utanpå, men tecknen på våld i nära relationer är ofta kopplat till att den utsatta har svårt att delta aktivt i arbetslivet.

Vi som deltar är:
Kerstin Bengtsson, Handelskammaren
Annika Wågsäter Länsstyrelsen Skåne
Hanna Hansson, Länsstyrelsen Skåne
Marie Enhöring, Svensk Handel
Elouise Svensson, Polismyndigheten

Varmt välkommen med din anmälan!

0