Datum / Tid


Plats

Elite Hotel Marina Plaza, Kungstorget 6, Helsingborg, Sverige

Pris

Evenemanget är kostnadsfritt.

Välkommen till Hbg frukost – Valspecial

HBG Frukost

Bara 12 dagar från valdagen får vi se och höra när HD:s Csaba Bene Perlenberg träffar företrädare för samtliga politiska partier i Helsingborgs fullmäktige för att ta reda på var de står i de lokalt och regionalt viktigaste näringslivsfrågorna.

Hur klarar vi klimatomställning, trygghetsfrågan och kompetensförsörjningen? Hur ser vi till att elen räcker och att vi har en levande stadskärna? Frågorna är svåra och många. Ta chansen att kunna rösta på ett mer upplyst vis.

Politiska företrädare:

Jan Björklund (S) Hens Nelson (L) Christian Orsing (M) Joakim Werner Petersson (V) Pontus Andersson (SD) Peter Janson (C) Sofia Kamlund (MP) Per-Ola Gunnarsson (KD)

Program:

07:15 Registrering och frukostmingel
08:00 Programmet startar
09:00 Slut

Välkommen!

Företagarna, Helsingborgs stad, Sydsvenska Handelskammaren och Svenskt Näringsliv

0