Välkommen till Ystad Summit 2022

En mötesplats för hela Skåne

Ystad Summit är en politiskt oberoende och öppen demokratisk mötesplats för samhällsfrågor som berör södra Sverige, och i synnerhet sydöstra Skåne. Vårt epicentrum ligger i Ystads fantastiska stadskärna, men evenemangen kan ske i hela sydöstra Skåne.

Under två dagar i maj möts vi för dialog, utbyte och oväntade möten. Här samlas aktörer inom politik, samhälle och näringsliv för att diskutera viktiga samhällsfrågor i vår region – nu och i framtiden. Tillsammans bygger vi en arena för en öppen och livskraftig dialog där idéer föds, kontakter knyts och beslut fattas.

>> För mer information

Varmt välkommen!