Datum / Tid


Plats

Handelskammarens lokaler, vån 2 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

595 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
995 kr/pers för icke medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Vi inleder med gemensam lunch.

Anmäl dig senast den 26 februari.

Varför slösa tid på dialog?!

Tempot är högt, kalendern är full, mötena avlöser varandra, ibland finns det ingen tid att ens ta sig från det ena mötet till det andra… Det är som att vi tror oss leva i en ”StarTrek”-värld där vi kan ”beama” oss från ett ställe till ett annat.

Men hur viktigt är egentligen alla dessa ”måste”-möten? Hur mycket värde skapas egentligen av all denna tid?

Tänk om det är när vi vågar stanna upp, reflektera, tänka tillsammans och samtala om det som är viktigt som vi skapar bestående värde?

Det är kanske inte alltid siffrorna som har störst betydelse för framgången i ett team utan det handlar kanske mer om hur vi har dialog kring viktiga ämnen som rör oss alla i teamet.

Dialogen är ett sätt att tänka tillsammans, ta vara på varandras kompetenser och driv genom att involvera oss i samtal, ofta om det som gör skillnad. I dialogen får vi träna oss på att lyssna, stanna upp och reflektera, lära av varandra och öppna oss för förändring.

Att skapa sig den utvecklande vanan av att föra dialog kan vara den främsta konkurrensfördelen i en allt mer föränderlig värld där allt mer handlar om att ta tillvara på allas potential och dessutom utveckla den för att ständigt kunna förnya och ligga steget före konkurrenterna.

Vi vill göra det lätt och enkelt att göra dialogen till en utvecklande vana i alla verksamheter. Under lunchseminariet får du prova på ett enkelt verktyg för att i vardagen utveckla och coacha ditt team till att samarbeta allt bättre.

Föredragshållare är Anna Celsing och Lotta Bengtsson från Leant ledarskap.

Ta gärna med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget.

Välkommen!

0