Datum / Tid


Plats

Oresundshuset, Hästgatan, Visby, Sverige

Pris

Seminariet är kostnadsfritt

Vattenbrist i industrin – dags att recirkulera?

Vattenfrågan är en av de största globala utmaningarna på jorden. Färskvatten finns inte längre i hur stora kvantiteter som helst. Den torra sommaren 2018 lärde oss att extremväder är en reell utmaning. Men också en koncentration av industriproduktionen innebär ökade vattenbehov lokalt. Och industrins behov av vatten kommer alltid att komma i andra hand – efter våra behov av dricksvatten och vatten till matproduktion. På seminariet får du lyssna till hur olika företag tacklar vattenutmaningen.

Medverkare:
Erica Nobel, Partner/Advokat, Delphi
Irene Bohman, Vattenvårdsdirektör, Södra Östersjöns vattendistrikt
Lars Thomsson, Riksdagsman, Centerpartiet
Christina Friborg, Hållbarhetsdirektör, SSAB
Mats Eklund, Professor, Linköpings Universitet
Charlotte Lorentz Hjorth, VD, Krinova Incubator & Science Park
Martin Ragnar, Dr. R&D Director, Axolot Solution
Karl-Erik Grevendahl, Moderator, Sydsvenska Handelskammaren

0