Datum / Tid


Plats

Krinova Incubator & Science Park, Stridsvagnsvägen 14, Kristianstad

Pris

1 500 kr (inklusive moms 1 875 kr)

Transport: Du tar dig enkelt med kollektivtrafik till Krinova. Från Kristianstad C
går buss nr 4

Skicka in din anmälan senast den 18 mars i länken nedan

Vid frågor om dagen eller fakturering, kontakta Karl-Erik Grevendahl, 040 690 24 04, miljo@krinova.se

Vattendagen 2019

Vattenfrågan är en av de största globala utmaningarna på vår jord. Allt vatten hör ihop i ett ständigt kretslopp. Vi måste alla ta ansvar för vattnet såväl internationellt som nationellt och i näringslivet såväl som privat. I Sverige hårdnar konkurrensen om vatten av god kvalitet som ska räcka åt alla. Vi har de senaste åren upplevt både för svenska förhållanden extrem torka samt riklig nederbörd och översvämningar.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en tillgänglig vattenresurs är även centralt för flertalet verksamheter. Vi måste säkra vatten som är rent och räcker till alla. Årets vattenkonferens, ett årligen återkommande arrangemang, har fokus på vattnet som resurs samt på vattenhantering i ett föränderligt klimat.

Vi kommer under konferensen att få lyssna till experter från bl.a. Havs- och vattenmyndigheten, Boverket, Länsstyrelsen Skåne och SGU som delar med sig av sina erfarenheter och beskriver hur respektive myndighet enskilt och tillsammans med andra myndigheter arbetar med vattenfrågan. Vilka erfarenheter kan vi t.ex. ta med oss från torkan sommaren 2018 och vad krävs för framtiden? Från Öland och Mörbylånga kommun får vi höra om avsaltning av havsvatten som ett alternativ för att säkra tillgång till dricksvatten. Företrädare för innovationsföretag kommer att prata utifrån sina erfarenheter med fokus på helhetslösningar och vattnets kretslopp och företagare från pappersindustrin utifrån sina problem och vunna erfarenheter.

Vi får även lyssna till ett nyttigt juridikpass där Anders Linnerborg från Setterwalls Advokatbyrå och Johanna Lindqvist från Havs- och vattenmyndigheten talar kring bl.a. hur vattensituationen påverkar tillståndsprövningar enligt miljöbalken och myndigheternas tillsyn över befintliga verksamheter.
Självklart blir det även rikligt med tid för mingel!

Moderatorer: Charlotte Lorentz Hjorth, Krinova Incubator & Science Park och Karl-Erik Grevendahl, Sydsvenska Handelskammaren

Ta del av hela programmet här

0