Datum / Tid


Plats

Hamngatan 1, Maritima Mötesplatsen, Visby, Sweden

Vattenutmaningen – Hur möter vi den?

I Sverige har vi varit bortskämda när det gäller vatten. Vare sig tillgången till vatten eller kvaliteten på vattnet har varit något större problem, i alla fall inte i ett större perspektiv. Men nu har vattenfrågan kommit att bli en allt mer rejäl utmaning för såväl samhälle som näringsliv.

I Sverige hårdnar konkurrens om vatten av god kvalitet och många företag har också vattenfrågan som en högt prioriterad hållbarhets- och miljöfråga. De senaste åren har vi i Sverige upplevt dels torka och brist på vatten dels skyfall och översvämningar, fenomen som vi inte för så många år sedan endast såg på nyheterna från andra länder. Faktorer som klimatförändringen, ökad produktion, en befolkningstillväxt samt ökat miljöhänsynstagande skapar hårdare konkurrens om vattnet; vårt viktigaste livsmedel.

Vi tror på en dialog där alla vattenaktörer deltar. Genom dialog skapas förståelse och inspiration. I Handelskammarens rapport Vattenutmaningen redovisas ett antal goda vattenexempel. Det handlar om såväl stora som små företag i varierande branscher. Vi vill genom paneldebatten sprida kunskap och inspiration om hur företag på ett strategiskt och operativt sätt kan hantera vattenfrågan.

Medverkande

Jakob Granit, generaldirektör, Havs- och Vattenmyndigheten

Pär Holmgren, naturskadespecialist på Länsförsäkringar

Tina Robertsson, Director Product Development & Realisation and R&D, The Absolut Company AB

Jörgen Nilsson, VD, Trelleborgs Hamn

Jan Secher, VD, Perstorp AB

Kjerstin Ekvall, Senior Advisor, Sysav AB

Karl-Erik Grevendahl, Moderator, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

 

0