Datum / Tid


Online

Pris

Kostnadsfritt och exklusivt för medlemsföretag i Handelskammaren.

Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 29 februari kl. 08:00.

Vet du vad CSRD är?

– Förkortningen som alla pratar om!

Lär dig förstå hur nya hållbarhetskrav påverkar dig och ditt bolag idag och i framtiden.

Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, är ett nytt EU-direktiv som trädde i kraft redan i januari år. Det innebär att det blir mer omfattande krav på hållbarhetsrapportering för bolag som omfattas. Det finns en egen rapporteringsstandard, European Sustainability Reporting Standards, ESRS, som ska användas. Nya direktivet innebär bland annat att hållbarhetsinformationen måste ingå i förvaltningsberättelsen och granskas av en tredje part.

Oavsett om du är ett bolag som omfattas direkt av direktivet så är det stor sannolikhet att du omfattas indirekt som en del i någons värdekedja.

Lyssna in och lär dig det du behöver veta om CSRD från vår Hållbarhetsstrateg Elisabeth Axelson.

Varmt välkommen!

0