Datum / Tid


Pris

495kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
795kr/pers för icke-medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 8 maj kl. 9.30.

Vi blir mer digitala – hänger cybersäkerheten med?

Webbinarium

Covid-19 har fått oss att ändra beteende och att mötas mer digitalt! Ur säkerhetssynpunkt är det en utmaning när många, eller i vissa fall alla, anställda arbetar hemifrån. Coronaviruset för med sig nya utmaningar när det gäller cybersäkerheten, då cyberkriminella inte ligger lågt bara för att en global kris pågår.

Men vilka följder har då den pågående coronakrisen på företags arbete med informationssäkerhet? Vilka nya hot uppstår när många arbetar hemifrån och IT-avdelningen arbetar under nya förutsättningar? Och hur ser framtiden ut?

Frågor på agendan är:

– Utvecklingen av covid-19
– Hotlandskapet under covid-19
– De vanligaste utmaningarna hos företag och hur de kan hanteras
– Framtiden efter covid-19: Hur kommer arbetssätt, digitalisering, affärsmodeller och branscher att anpassas efter att pandemin klingat av?

Välkommen att lyssna till Pernilla Nordström, Sam Graflund Wallentin och Linus Owman från PwC.

Vi hoppas att detta kan bli ett tillfälle för både lärande, problemlösning och inspiration!

0