Datum / Tid


Plats

Clarion Grand Hotel Helsingborg, Stortorget, Helsingborg

Pris

Kostnadsfritt.

Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.
Utebliven närvaro vid kostnadsfritt event debiteras 300kr.

Sista anmälningsdag är den 7 juni.

Vi inleder med gemensam lunch!

Vill nordvästra Skåne ha en flygplats?

Kommer flyget överleva i nordvästra Skåne? Alla som reser följer på olika sätt utvecklingen för flyget. En stor del av regionens arbetsinkomster och skatteintäkter kommer från flygpendlare som arbetar i Stockholm. De har inget alternativ. Och därtill kommer affärsflygets centrala betydelse för näringslivets utveckling i regionen.

Efter några års andhämtning i en lång konjunkturuppgång ser vi nu åter hur flygbolagen utmanas. Flyget är tidigt i konjunkturen. SAS finns idag på ett fåtal flygplatser och BRA tvingas dra ner. Små regionala flygplatser saknar volymer för stabil ekonomi ens i goda tider. Det är lätt att se en kommande överlevnadskamp för både flygplatser och flygbolag.

Ängelholm-Helsingborg Airport är Sveriges enda privatägda regionala flygplats, helägd av PEAB. Övriga regionala flygplatser ägs och drivs i de flesta fall av kommunala bolag där skattemedel täcker förlusterna av verksamheten. Ängelholm-Helsingborg Airport kostar inte skattebetalarna en enda krona, utan finansieras helt och hållet av PEAB och flygresenärerna. Det faktum att ett privatägt bolag har hela ansvaret för en så viktig infrastrukturfråga är unikt i sitt slag.

Nordvästra Skåne är en region som har få alternativ till flyget.  Vi ser därför ett akut behov av att ta upp frågan om flygets framtid i regionen. Allt vi kan göra nu ökar chanserna att undvika en kris och i stället skapa en stabil framtid, och det kräver partnerskap.

Därför bjuder vi in viktiga aktörer i regionen att inleda arbetet för partnerskap. Vilka möjligheter till delat ansvar, för att Ängelholm-Helsingborg Airport långsiktigt skall bidra till fortsatt utveckling, finns för dom verksamma och boende i regionen? Hur kan vi tillsammans hjälpas åt med utmaningarna vi står inför?

Moderator: Per Tryding, vVD och Policychef, Handelskammaren
Mötet arrangeras tillsammans med Ängelholm Helsingborg Airport.

Program:
12.00 Registrering och lunch
12.45 Välkomstord
Christer Paulson och Ulrika Dieroff, Chef Affärsservice, Handelskammaren
12.50 Behöver nordvästra Skåne en flygplats? 
Flygets funktion för samhälle och företag i regionen – hoten och möjligheterna
Pernilla Johansson, chefsekonom, Handelskammaren
13.00 Så fungerar Sveriges flygplatser – ekonomi och förutsättningar 
Sveriges mindre flygplatser har ett antal strukturella utmaningar och flera behöver hanteras politiskt
Peter Larsson, VD, Svenska Regionala Flygplatser
13.20 Ängelholms flygplats idag och imorgon
Lägesrapport från Ängelholms Airport
Christian Ziese, VD, Ängelholm Helsingborg Airport
13.40 Så kan vi arbeta för flyget i nordvästra Skåne 
Gemensam diskussion modererad av Per Tryding
Bildande av arbetsgrupp
14.00 Avslutning

Ta gärna med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget.
Varmt välkommen!

0