Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

595 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
995 kr/pers för icke medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Anmäl dig senast den 17 maj.

Vi inleder med gemensam lunch!

Virtual Reality – Upplev en annan verklighet!

När du med hjälp av teknik får uppleva en annan verklighet än den du traskar omkring i varje dag!

Vilken affärsstrategisk nytta kan man ha av Virtual och Augmented Reality?

Mer än en gång har uttrycket VR använts som ett samlingsnamn för samtliga reality-upplevelser. Men det är en missuppfattning. Där Virtual Reality är 100 procent simulerad och isolerar användaren i en fiktiv värld, är Augmented Reality en värld där man suddar ut gränsen mellan verklighet och digitala effekter.

Henrik Jönsson, grundare av Divine Robot, kommer att visa oss konkreta, värdeskapande case stories där VR och AR skapat affärsnytta.

Styrelserummet är riggat  och vid detta lunchmöte får du som medlem möjlighet att testa Virtual Reality…om du har modet! Välj mellan att gå på plankan över New York City eller ”The Hunting Experience for aimpoint.”

Simulationsbolaget Divine Robot har producerat flera storskaliga tillämpningar för såväl industri- infrastruktur- och utbildningstillämpningar.

Varmt välkommen!

0